top of page
  • 作家相片CMI

澳門理工學院校歌誕生嗱

已更新:2019年8月18日

今次除咗有我地棋人音樂工業做歌曲錄製和後製之外,更有理工校友 #潘君保 負責校歌編曲,同埋校友兼澳門歌手 #小肥 #陳慧敏 #倪力 來參與演唱和MV的拍攝,真係驚喜不斷啊~

祝各位畢業生前程似錦~~~

47 次查看0 則留言
bottom of page