top of page
  • 作家相片CMI

崑曲+電子流行音樂?

崑曲+電子流行音樂?


咁都得,不如溝埋嚟唱吖笨。來自經典菎曲《牡丹亭》,重新以電子流行音樂的方式去演繹, 喺保叔潘君保嘅創作下,究竟會產生啲乜嘅火花呢?

佢究竟會係神仙嘅化身,定係地獄嚟嘅使者呢?冇人知!

sor…小編都唔能夠知道要點講落去… 咁叻,不如你聽完話我知!!!


10 次查看0 則留言
bottom of page