top of page
  • 作家相片Chessman Music Industry

《小編突襲post》

《小編突襲post》
小編今日偷睇吓好音工嘅sound engineer做嘢 見到佢係咁將啲線畫嚟畫去,眼都花埋

冇咩事我出返去先了


4 次查看0 則留言

תגובות


bottom of page